Fluortek AB

Är ett företag inriktat på fluorplastprodukter
och s
mörjmedel sedan 1988

 
 
Navigate

Produkter | Smörjmedel

 

Smörjmedel

Vi kan leverera allt från enkla industriella smörjmedel till mer avancerade för speciella applikationer. Smörjmedel med livsmedelsgodkännanden, för vakuumapplikationer, för syrgashantering och PTFE-baserade är några exempel på vårt breda sortiment av smörjmedel. Gemensamt för våra smörjmedel är att de har ”det lilla extra” och mer än väl motsvarar våra kunders förväntningar.

 

Fomblin PFPE

Information kommer inom kort.


Läs mer!

Bel-Ray

Mer information kommer inom kort.
Se även: http://www.belray.com/industrial


Läs mer!

OilSafe

Information kommer inom kort.


Läs mer!

PTFE fett

Information kommer inom kort.


Läs mer!


 
Generated by it2u
© Copyright 1988-2019. All Rights Reserved - Fluortek AB