Fluortek AB

Är ett företag inriktat på fluorplastprodukter
och s
mörjmedel sedan 1988

 
 
Navigate

Produkter | Fluorplaster

 

Tejp

Fluortek AB marknadsför ett omfattande program med specialtejper av högsta kvalitet.
Fluortek’s specialtejper kombinerar särskilda egenskaper i grundmaterialen med utvalda adesiver för bästa möjliga prestanda vad det gäller temperatur, kemisk beständighet, nötningsbeständighet, släpp-egenskaper och elektrisk isolationsförmåga.

Våra tejper motstår hårda påkänningar och aggressiva miljöer och används bland annat inom förpackningsindustrin, elektronikindustri, biltillverkning och flygplanstillverkning.

Adesivsystem
Adesiverna är framställda för god vidhäftning mot torr, ren yta med lätt tryck. Ingen värmning, vatten eller lösningsmedel behövs för att åstadkomma vidhäftningen. Trots den utmärkta vidhäftningen är tejperna lika lätta att avlägsna som att applicera. Dessa goda egenskaper ökar produktiviteten tack vare förkortad stilleståndstid vid tejpbyten.

Våra tejper tillverkas med följande adesivtyper:
  • Silikonadesiv för max +260°C
  • Akryladesiv för max +176°C.
Tejpmaterial
Varje tejpmaterial uppvisar karakteristiska fysikaliska och kemiska egenskaper, för att uppfylla specifika användningskrav. Information om varje materialtyp åtrefinns i menyn till vänster


PTFE-tejper

PTFE-folie (204-serien)

Skuren PTFE folie uppvisar god hållfasthet, och extremt låg friktion. Den används ofta för mekaniska applikationer som t ex ytterskydd för flygplanskablage, skuren PTFE-folie ger bättre formbarhet och...


Läs mer!

Glasvävs-tejp

PTFE/glasväv (281-serien)


Läs mer!

Flamsprutnings-tejp

Aluminiumfolie/glasväv (292-serien)

Den  goda temperaturresistensen hos Al.folie/glasväv gör denna produkt till en idelisk maskeringstejp för plasma eller som flamsprutningsskyddstejp. Den motstår temperaturer upp till +260°C...


Läs mer!

Övriga tejper

FEP–film (235-serien)


Läs mer!


 
Generated by it2u
© Copyright 1988-2019. All Rights Reserved - Fluortek AB