Fluortek AB

Är ett företag inriktat på fluorplastprodukter
och s
mörjmedel sedan 1988

 
 
Navigate

Produkter | Fluorplaster

 

PTFE mikropulver

Zonyl® Mikropulver är en serie finkorniga PTFE-pulver, som används i olika sammanhang som tillsatsmaterial eller för att uppnå speciella egenskaper.
Som tillsatsmaterial i plaster eller elastomer kan bland annat en lägre friktion och större slitstyrka erhållas.
 De speciella lågfriktionsegenskaperna utnyttjas vid användning i olika typer av smörjmedel.
 Ickevidhäftningsegenskaperna är intressanta för ytbeläggningar och som tillsatser i till exempel färger.
Zonyl® Mikropulver finns i sex olika varianter anpassade för olika applikationer.

 

 
Generated by it2u
© Copyright 1988-2019. All Rights Reserved - Fluortek AB