Fluortek AB

Är ett företag inriktat på fluorplastprodukter
och s
mörjmedel sedan 1988

 
 
Navigate

Produkter | Fluorplaster

 

PTFE-belagd glasväv

PTFE-impregnerad glasväv är en mycket användbar och hållbar produkt för användningar med höga krav på temperaturtålighet, kemisk resistens, mekanisk hållfasthet och icke-vidhäftning. Denna unika produkt kombinerar PTFE´s ytegenskaper med den mekaniska och dimensions-mässiga stabiliteten, styrkan och nötnings-beständigheten hos glasfibern.

Släppningsegenskaper: PTFE-ytan ger extremt låg friktion och mycket god släppning.
Kemisk resistens: PTFE-beläggningen inkapslar helt glasfibern och gör produkten resistent mot praktiskt taget alla förekommande kemikalier och lösningsmedel.
Temperatur: Den PTFE-impregnerade glasväven bibehåller egenskaper och dimensioner från -50°C till +260°C.
Rengöring: Produkten är mycket resistent mot nedsmutsning och kan lätt rengöras.

 

 

 
Generated by it2u
© Copyright 1988-2019. All Rights Reserved - Fluortek AB