Fluortek AB

Är ett företag inriktat på fluorplastprodukter
och s
mörjmedel sedan 1988

 
 
Navigate

Produkter | Fluorplaster

 

FEP krympslang

Fluortek´s krympslang kombinerar utomordentliga egenskaper med  FEP som ingående material.

 

Bland annat kan omnämnas hög  temperaturresistens, goda isolations-egenskaper, kemikalietålighet, vår krympslang krymper redan vid +110°C! Detta medger att många material kan krympas in med FEP för att erhålla mekaniskt-, elektriskt- och kemiskt skydd. En mycket god antividhäftning bibehålles även efter krympning.

 

Applikationer för FEP krymp-slang varierar stort och inkluderar kabelskydd, valsskydd, skydd av mät-sonder och elektriska termogivare.

 

En viktig fördel med FEP krympslang är att materialet kan svetsas eller värmeförseglas till sig själv. Detta medger att detaljer kan värmeförseglas och helt inkapslas med krympslang. Denna teknik används i stor utsträckning vid tillverkning av mätsonder som utsätts för hårda påkänningar såväl kemiskt som termiskt inom processindustrin.

 

 
Generated by it2u
© Copyright 1988-2019. All Rights Reserved - Fluortek AB