Fluortek AB

Är ett företag inriktat på fluorplastprodukter
och s
mörjmedel sedan 1988

 
 
Navigate

Produkter | Fluorplaster

 

PTFE-tejper

PTFE-folie (204-serien)

Skuren PTFE folie uppvisar god hållfasthet, och extremt låg friktion. Den används ofta för mekaniska applikationer som t ex ytterskydd för flygplanskablage, skuren PTFE-folie ger bättre formbarhet och högre förlängning än högmolekylär PTFE.

 

Högmolekylär skuren PTFE (225-serien)

Kombinationen av låg förlängning, hög draghållfasthet och överlägsna elektriska isolationsegenskaper gör skuren högmolekylär PTFE till en utmärkt isolationstejp. Den används t ex inom kompositindustrin för tejpning av komplicerade former. Högmolekylär PTFE används också inom förpackningsindustrin.

 

Högmolekylär extruderad PTFE (226-serien)

Den utomordentliga formbarheten och släppegenskapen hos PTFE kombinerat med högtemperatur samt ett adesivsystem som släpper utan adesivrester gör denna tejp perfekt för komposittillverkning, valsbeläggning inom vätskekartongtillverkning, metalliserings-utrustning och andra användningar där dyrbar rengöring är ett problem.

 

Orienterad extruderad PTFE (227-serien)

Mycket lik 226-serien men är orange till färgen och ger en mycket god värmeavledning från valssystem där pressörvals och kylvals möter varandra och PE-belagd kartong passerar efter extruderbeläggning.

 

 

 
Generated by it2u
© Copyright 1988-2019. All Rights Reserved - Fluortek AB